Het distributiecentrum in Woerden

Vooraanzicht distributiecentrum in Woerden, geopend in 1975.

Tot aan het begin van de jaren zeventig was de goederenstroom van de Bijenkorf een volledig decentrale aangelegenheid: aangestuurd door een centrale inkoper die voor ieder filiaal apart bestelde. De leveranciers leverden de goederen in hoofdzaak direct aan de vestigingen, waar ze ontvangen, gecontroleerd, uitgeprijsd en opgeslagen werden.


Maar dankzij de groei van het percentage importgoederen en dus het assortiment en de omzet, namen de voorraden gestaag toe. In de meeste filialen leidde dit tot ruimtegebrek. In eerste instantie werd dit opgevangen door het betrekken van buitenpanden, met als negatieve gevolgen dat de voorraden moeilijker beheersbaar waren en de kosten sterker stegen. Daar kwam nog bij dat de binnensteden steeds lastiger bereikbaar werden.

Op 1 april 1975 werd het nieuwe distributiecentrum in Woerden geopend. De totale oppervlakte bedroeg 30.000 m2.

Eind 1970 werd door de Raad van Bestuur van KBB en de Bijenkorfdirectie besloten een projectteam te installeren, met als opdracht om, in samenwerking met het gerenommeerde Amerikaanse bureau Kurt Salmon Associates, naar structurele oplossingen te zoeken.


Een jaar later kwam het team met de volgende aanbevelingen:

• Bouw een centraal magazijn in Woerden

• Separeer daarin de woninginrichtingartikelen en de overige goederen

• Geef fysieke distributie een eigen plaats in de organisatie

• Zorg dat de bestaande informatiesystemen worden uitgebreid en aangevuld

Deze aanbevelingen zijn door de opdrachtgevers integraal overgenomen, wat leidde tot het besluit om in eerste instantie een magazijn voor de meubelen te bouwen. Daarmee werd in september 1972 begonnen, om precies een jaar later geopend te worden. Ook werden in het voorjaar 1972 de voorbereidingen getroffen voor het project general merchandise. Met de bouw van Woerden II werd in oktober 1973 een begin gemaakt en in april 1975 was het volledige distributiecentrum gereed.


Zij aanzicht distributiecentrum in Woerden 1975


Aankomstgoederen in het distributie centrum in Woerden in 1975

Calculatie afdeling in het distributie centrum in Woerden in 1975

Ontvangst goederen in het meubeldeel van Woerden, 1975

Magazijnopslag in het distributiecentrum in Woerden in 1975