De komst van Martin Lederman

Foto Martin Lederman met een pagina uit zijn jaarlijkse advies aan de directie. 1969

In 1931 kwam de Bijenkorf directie bij toeval in contact met kunsthistoricus Martin Lederman, die zich, na een aantal jaren als directiesecretaris bij de beroemde Duitse uitgever Hermann Ullstein te hebben gewerkt, vestigde als zelfstandig adviseur van onder meer de Tietz-warenhuizen in Duitsland en België. Zo raakte hij hij ook geïnteresseerd in de Bijenkorf, om te ontdekken dat daar een actie liep die ooit door hem bedacht was: de tienduizendste klant zou verrast worden met vele cadeaus. Hij meldde zich bij de directie en diende een nota van 5000 gulden in voor gebruik van zijn idee. Dat werd het begin van een vruchtbare samenwerking die bijna veertig jaar zou duren.


De ijzeren wet van Martin Lederman: Iedere etalage maar één aandachttrekker hebben.

Pagina uit het adviesboek 1969 van Martin Lederman

Pagina uit het adviesboek 1969 van Martin Lederman