Afval wordt de nieuwe grondstof

Het nieuwe duurzaamheidslogo van de Bijenkorf. 2020

Campagen foto's "De toekomst is groen" 2021

De wegwerpmaatschappij waar retail deel van uitmaakt is niet toekomstbestendig. De aarde kent grenzen, grondstoffen en energiebronnen zijn niet onuitputbaar. Producten worden nu vaak zo goedkoop mogelijk en voor beperkt gebruik gemaakt. Daarnaast zijn producten niet eenvoudig te recyclen, gaan ze snel kapot, is repareren onmogelijk of te duur en worden er continu nieuwe edities op de markt gebracht. Een toenemende groep consumenten is zich hiervan bewust, gevoed door wat ze belangrijk vinden en de aandacht in de media. 45 % van de consumenten koopt niet bij een winkel die slecht omgaat met het milieu, bij de 60 plussers is dat percentage zelfs 59 %. Consumenten anticiperen hier al op door producten aan goede doelen te geven en tweedehands te (ver)kopen. Daar ligt echter niet de oplossing. De traditionele cyclus van produceren, consumeren en weggooien moet doorbroken worden. Afval wordt de nieuwe grondstof. Vrijwel alles wat gebruikt wordt, wordt opnieuw gebruikt. Thomas Rau (Thomas Rau is een Duitse architect en innovator die werkt en woont in Amsterdam. Hij is de oprichter van architectenbureau RAU en het bedrijf Turntoo en vooral bekend om zijn duurzame en circulaire gebouwen) schetst dat in een ideale wereld waar de fabrikant eindverantwoordelijk blijft voor het eindproduct. Nu is dat de consument. Richting 2030 wordt het doorgeven van producten aan anderen of het recyclen daarvan steeds meer de verantwoordelijkheid van de fabrikant in samenspel met de consument. Verder is in 2016 het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gestart. Een programma dat zich richt op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. Belangrijke kerncompetenties van retail zoals klantenkennis, logistiek en dienstverlening kunnen als toegevoegde waarde ingebracht worden om een bijdrage aan deze doelstelling te leveren.

Veruit de meeste Nederlanders maken zich weleens zorgen over klimaatverandering, willen dat de natuur goed wordt beschermd en zijn voor verdere verduurzaming. Ook wil 60% wel anders gaan leven voor een beter milieu. Toch wil het de overheid maar niet lukken om burgers te betrekken bij het verbeteren van de leefomgeving, signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving. De Bijenkorf wil bijdragen aan een betere wereld met concrete duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot en een volledig duurzamer assortiment. Op 20 oktober 2020 zette het warenhuis een belangrijke nieuwe stap in zijn duurzaamheidsactiviteiten door de CO2-doelstelling af te stemmen op het Science Based Targets (SBT) initiatief. De Bijenkorf sluit zich aan bij het Science Based Targets initiative (SBTi), een initiatief om de aarde met niet meer dan 1,5°C te laten opwarmen. De doelstelling is science based, dat wil zeggen in lijn met de meest actuele klimaatwetenschappelijke inzichten. Tot 2025 moet de eigen uitstoot in scope 1 en 2 met 29,4% verminderen en tot 2030 met 50,4%. Deze doelstelling betreft de uitstoot door eigen gebouwen en voertuigen door onder andere energiegebruik en verwarming. De reductie van CO2-uitstoot wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Het warenhuis zet hard in op energiebesparing door onnodig verbruik aan te pakken, apparatuur te vervangen door duurzamere alternatieven en toe te werken naar 100% led-verlichting. De elektriciteit wordt vergroend met GVO’s van wind- en zonne-energie uit Nederland en België en er liggen zonnepanelen op het distributiecentrum en de winkels in Eindhoven en Amsterdam. Auto’s in het leasewagenpark worden geleidelijk vervangen door elektrische auto’s.

De wegwerpmaatschappij waar retail deel van uitmaakt is niet toekomstbestendig. De aarde kent grenzen, grondstoffen en energiebronnen zijn niet onuitputbaar.

Een groenlabel in de Bijenkorf vanaf oktober 2020

Door het toevoegen van een groen label kunnen klanten bij De Bijenkorf makkelijker producten herkennen met een duurzamer karakter.  Er zijn al meer dan 1.000 producten met het duurzaamheidslabel te vinden in de winkels en de webshop. Naast het toevoegen van nieuwe duurzamere merken heeft de Bijenkorf als onderdeel van Selfridges Group het G-7 Fashion Pact ondertekend, waarin nieuwe doelen op het gebied van duurzaamheid worden gesteld.

Het duurzaamheidslabel

Het duurzaamheidslabel heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn, of een combinatie daarvan. Bijvoorbeeld tegen een eerlijke prijs voor alle betrokkenen gemaakt, biologisch, gerecycled, milieuvriendelijk of diervriendelijk. Producten en materialen die aan (een deel van) deze criteria voldoen, zijn vaak voorzien van een wereldwijd geaccepteerd keurmerk, zoals GOTS voor katoen, GRS voor gerecyclede materialen en UTZ voor duurzaam verbouwde koffie en cacao. Giovanni Colauto, CEO van de Bijenkorf: “We vinden het belangrijk om meetbare doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en oceanen zoals vastgelegd in het G-7 Fashion Pact te steunen. Dit is een van de initiatieven waarmee wij bijdragen aan een groene toekomst.” Joost de Bont, Sustainable Business Officer de Bijenkorf: “Het introduceren van het duurzaamheidslabel is een mooie stap op het gebied van duurzaamheid. Bij de Bijenkorf is service van groot belang. Door het opvallende groene label kunnen klanten in de winkels en op de website gemakkelijk duurzamere producten vinden.” De goede garderobe van een dame bestaat uit 37 kledingstukken, maar in de werkelijkheid hebben ze er vaak veel meer. De Bijenkorf wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de circulaire economie. Zij zijn gestart met het “Fashion Exchange” programma. Je kunt dan de overcomplete kledingstukken bij de Bijenkorf inleveren voor hergebruik in de fashion wereld. Dit zijn ook de type programma’s waarmee zij het vernieuwende karakter van de Bijenkorf willen onderstrepen.

Campagen foto's "De toekomst is groen" 2021

Campagen foto's "De toekomst is groen" 2021

Campagen foto's "De toekomst is groen" 2021