De oprichting van de stichting

Het logo van de stichting.

In maart 2010 vatten enkele oud-medewerkers van de Bijenkorf het plan op een onafhankelijke stichting in het leven te roepen om de rijke culturele geschiedenis van het warenhuis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarmee zou tegelijkertijd de kennis over deze unieke onderneming voor de Nederlandse samenleving behouden blijven. De initiatiefnemers, John van Nuenen en Ton Boonekamp, gingen voortvarend te werk: in overleg met de Bijenkorfdirectie smeedden zij de plannen en al snel daarna kon de oprichting van de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf worden gevierd.

Stichting cultureel erfgoed de Bijenkorf werd opgericht in maart 2010.