De Drie Dwaze Dagen

Het eerste logo van de drie dwaze dagen in 1984.

De Drie Dwaze Dagen is het meest aansprekende evenement in de geschiedenis van de Bijenkorf geweest. Bij de start in in september 1984 is het een van de bedrijfsreddende acties geworden.

In1983, na de aankondiging van het Herstelplan, boog de toenmalige Bijenkorfdirectie zich over de vraag hoe de groei van de omzet een extra stimulans gegeven kon worden. Weliswaar stegen de omzetten van de afdelingen die tijdens de Strategische Heroriëntatie meer ruimte en nieuw meubilair hadden gekregen, maar de algehele volumegroei voldeed nog niet aan de verwachtingen. Ten gevolge van de recessie van begin jaren tachtig was de particuliere consumptie flink gedaald, waardoor de omzetgroei van de Bijenkorf niet boven de twee procent uitkwam.

Vandaar dat er gebroed werd op een spectaculaire najaarsactie – het najaar is voor de verkoop immers een belangrijke periode.

In de nazomer van 1983 togen directeur Inkoop Jan Kessels en verkoopleider Ido Menko naar Parijs om bij Galeries Lafayette inspiratie op te doen. Het beroemde warenhuis aan de Boulevard Haussmann organiseerde al sinds 1958 Les 3J (Les Trois Jours), een unieke actie met spectaculaire aanbiedingen. De Bijenkorf wilde dit succesvolle evenement vertalen naar de Nederlandse markt.

De Drie Dwaze Dagen is het meest aansprekende evenement in de geschiedenis van de Bijenkorf geweest. Bij de start vanaf september 1984 is het een van de bedrijfsreddende actie geworden.

In september 1984 zou de actie voor het eerst in Nederland gehouden worden, enige haast was dus geboden. Er was nog niets georganiseerd en de inkopers moesten nog op pad. Voor deze grootschalige actie moest extra budget worden vrijgemaakt, maar hoeveel? Er moesten afspraken worden gemaakt met leveranciers, maar met wie? De vestigingen moesten voldoende voorraad krijgen, maar hoeveel en waarvan? Kortom, genoeg vragen en onduidelijkheden.