Voorwoord

Combinatie foto van de zeven filialen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Amstelveen en Maastricht.

Bij het 140-jarig bestaan van de Bijenkorf, in maart 2010, vatten enkele oud-medewerkers het plan op een onafhankelijke stichting in het leven te roepen om de kunstcollectie en de rijke culturele geschiedenis van het warenhuis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarmee zou tegelijkertijd de kennis over deze unieke onderneming voor de Nederlandse samenleving behouden blijven. De initiatiefnemers John van Nuenen en Ton Boonekamp, gingen voortvarend te werk: in overleg met de Bijenkorfdirectie smeden zij de plannen en kon de oprichting van de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf een korte tijd daarna worden gevierd.

Met het 150-jarig jubileum in zicht besloot de Stichting de roemrijke geschiedenis van de Bijenkorf in boekvorm en in een digitaal platform weer te geven. Maar hoe vang je anderhalve eeuw bewogen historie binnen de kaft van één boek? Om recht te doen aan de vele facetten van Nederlands oudste warenhuis werd, na jarenlange intensieve research, een tweeëntwintigtal verhalen geschreven, die nu in een rijk geïllustreerd boek wordt uitgegeven. Samen beschrijven zij in vogelvlucht de historie van een warenhuis dat vele hoogtepunten kende, maar ook door diepe dalen ging.

"De geschiedenis van de Bijenkorf is de moeite waard" zei Hugo Isaac in een interview met Bij en Korf( het personeelsblad)in 1986.

Een instituut waar tal van belangrijke cultuurdragers hun naam aan verbonden: van Karel Appel, Constant en Corneille, tot Benno Premsela, Friso Kramer, Anthon Beeke, Paul Huf en Simon Carmiggelt. Een warenhuis dat altijd voorop heeft gelopen als het om mode en vormgeving ging en dat in moeilijke tijden half Nederland op de been wist te krijgen met de slogan de 'Bijenkorf moet blijven'!

Spannende, leerzame en soms ontroerende verhalen over het woelige leven van een illuster warenhuis dat niet meer weg te denken is uit de Nederlandse samenleving.

Het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf

John van Nuenen,voorzitter

Ramon de Kok

Eric Meeder

Ludo van Oyen

Ton Boonekamp

Kees Dambrink

John van Nuenen voorzitter van de stichting en auteur van de verhalen en de invulling van het digitale platform.

Henriëtte Posthuma de Boer. Zij heeft gedurende een tiental jaren het personeelsblad Bij en Korf geschreven. Zij was verantwoordelijk voor de eindredactie van de verhalen.