Verantwoording

Boekomslag

" Geschiedenis van een iconisch warenhuis"

De Bijenkorf 150 jaar, 2020.

Verantwoording

Recht van gebruik van het Bijenkorf materiaal door de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf

Het KBB-archief ligt opgeslagen in het Stadsarchief Amsterdam en is slechts tot het jaar 1984 bijgehouden. Daarom werd een reconstructie van de periode vanaf 1985 tot heden noodzakelijk.

Om een zo compleet mogelijk historisch beeld van de Bijenkorf te ontwikkelen, in de vorm van een boek en een digitaal platform, heeft de Stichting daarom een beroep gedaan op alle beschikbare fysieke bronnen, zoals:

1. het personeelsblad BijenKorf;

2. de sinds 1979 tot heden uitgebrachte Bij journaals, Bij’s, Bij magazines, Inspirations en Fashionguides sinds 2016;

3. Vaste Klantenmailings en -bulletins;

4. Krantenadvertenties;

5. Persberichten door de jaren heen;

6. Commerciële video’s op You Tube;

7. Facebook en Instagramberichten.

De complete inhoud van het boek en het digitale platform is tot stand gekomen in goed overleg en samenwerking met de Bijenkorf.

De Stichting heeft op zich genomen de geschiedenis van de Bijenkorf ook in de toekomst up-to-date te houden.

De geschiedenis van een iconisch warenhuis, De Bijenkorf 150 jaar

Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Bijenkorf in maart 2020, en werd mogelijk gemaakt dankzij vele jaren intensieve research door de bestuursleden van de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf. Zonder de bewonderenswaardige inzet van de voorzitter John van Nuenen, was deze uitgave er nooit gekomen.

Woorden van dank

De Stichting is veel dank verschuldigd aan Ton Boonekamp, Pieter Huygens, Joke Kummer, Suzanne Keizer, Martin Holtkamp, Peter Brinkers, Henny Westenburger en Doro van Meurs. En in het bijzonder aan John van Nuenen en zijn echtgenote Simone voor haar geduld en steun bij het jarenlange onderzoek dat dit omvangrijke project heeft gevergd.

Bronnen

Stadsarchief Amsterdam, andere gemeente-archieven, het personeelsblad BijenKorf vanaf januari 1933, Bij-magazi- nes sinds 1979, scripties over de Bijenkorf en documenten van oud-Bijenkorvers.

Met dank aan Solar Initiative.

Beeldmateriaal

Van Beeld en Geluid, Pictoright en The International Advertising & Design DataBase (IADDB) zijn specifieke stukken beeldmateriaal gekocht. Vanwege de beperkte financiële middelen zijn overwegend eigen afbeeldingen gepubliceerd, naast afbeeldingen uit het publieke domein of beelden met een geschikte creative commons licentie. De kwaliteit van de beelden schiet soms wat te kort vanwege de aard van het fysieke document.

Referentiegroep

Een referentiegroep bestaande uit oud-Bijenkorvers: Jan Berger, Jan Kessels, Jan Huisman, Wop de Lange en Ludo van Oyen, ondersteunde John van Nuenen met hun kennis en ervaring de juistheid en consistentie van de verhalen te waarborgen. Meer dan honderd vroegere en nog altijd actieve Bijenkorfcollega’s hebben de auteurs geholpen bij de totstandkoming van de verhalen. De mogelijkheden voor de grafische productie van het boek werden onderzocht en begeleid door de oud-Bijenkorvers Peter Brinkers en Kees Dambrink.

Colofon

Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf, 2020

Auteurs

John van Nuenen en Henriëtte Posthuma de Boer (eindredactie).

Vormgeving

Basisconcept Eric Meeder Vormgeving Corina van Riel

Productie ARBU Uitgevers BV – Auke Brattinga

Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en regelen van de rechten op al het gebruikte (beeld)materiaal. Degenen die toch nog menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf via e-mailadres: jubileumboek@ cultureelerfgoeddebijenkorf.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf.

ISBN 9789088160356 NUR 680 – Geschiedenis algemeen

© 2020, Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf